Nieuw

Nédurlants


hé jy dár, já, jy! kom éns hír en lés dit, fóral als ju nédurlants een omslagtigu tál fint! Vraag: hoe kun je het Nederlands versimpelen? Aanschouw: NÉDURLANTS! Nédurlants is fonetisch Nédurlants heeft een nieuw, logisch alfabet Nédurlants volgt logische uitspraakregels Nédurlants kent geen rare (werk)woordconstructies Het liefst zou ik werkwoordvervoeging ook aanpakken, maar dat wordt denk ik te veel voor één blogbericht, voor nu volgen we in beide talen de traditionele nederlandse werkwoordvervoegingsregels (leuk galgjewoord) Laten we beginnen door wat klinkers/medeklinkers en combinaties van dien de deur te wijzen: C = S of K Q = K V = F X = KS Z = S SCH = SG IJ/EI = Y OE = Œ IE = I̠ UI = Ø OOI = OJ AU/OU = Œ̠ EEU = IJU̠ IEU = I̠JU̠ Lange A = A̠ Lange O = O̠ Lange I = I̠ Langu alus = met un aksent Je las misschien "languh aalus", maar dat is dus fout. Klinkers zonder accent worden nooit lang uitgesproken, ongeacht de voorafgaande klinkercombinatie. Klinkers met accent worden altijd lang uitgesproken. Ook wordt alles voor de rest fonetisch geschreven, kijk dus niet raar op van een paar "u"-tjes waar normaal een "e" zou staan. Dit betekent echter ook dat dubbele (mede)klinkers niet bestaan in het nédurlants, omdat daar geen behoefte meer voor is. Het nédurlants kent verder geen samengestelde woorden om deze regel te behouden. "Rottaal" wordt "rot tál", "friettent" wordt "frít tent". Geen dubbele medeklinkers dus. Verder worden barbaarse klankcombinaties zoals “uil” (kuil) of “ijl/eil” (kwijl) voorzien van en uitgang/vervanging. Eiland is uit te spreken, maar eil niet. Kuiltje is uit te spreken, maar kuil niet. De ui/ei/ij gaat, in een hopeloze poging om de klinkercombinatie uit te spreken, verloren. IJL/EIL wordt dus in sommige gevallen EL UIL wordt altijd ÚL (uul) In welke gevallen dan? In de voorbeelden die ik net genoemd heb, en waarschijnlijk nog veel meer. Ik kijk wel als ik het woordenboek maak. nú wu het alfábet opgusgónt hebun, kunun wu het ré-orgánísirun. Hír zyn du puntun dí ik án gá pakun: du klinkurs stán nít by elkár (wárom nít?) méduklinkurs dí by elkár hóren stán nít by elkár (wárom nít?) er sit gén lógísu folgordu in (wár dat móguluk is) het níwu alfábet gát als volgt: Y I U A E O B P D T W R H G M N F S L K J Uitspraak: ij ie uu aa ee oo bee pee dee tee wee er haa gee em en ef es el kaa jee tœligting: du klinkurs stán by elkár van hóg nár lág gelúd, en ferdur stán alu méklinkurs dí by elkár hóren ók dádwerkuluk by elkár. L, K en J hebun gén gusgiktu méklinkurs om un pár mé tu formun, dárom stán se op het ynt by elkár. Je merkt misschien dat er "méklinkurs" in plaats van "méduklinkurs" in de paragraaf hierboven staat. Dat is geen spellingsfout. Alhoewel "mede" prachtig oud-nederlandsch is, is het hopeloos verouderd, en "mede" is dan ook vervangen door "mee", oftewel "mé". Overigens wordt "méklinkur" als één woord gespeld, alhoewel het technisch gezien een samenstelling van "mé" en "klinkur" is, vind ik dat het een volwaardig, los woord is. Lekker puh. désu tál is nít alén makuluk, már ók snel tu lirun. het kykt wársgynluk nít op het irstu gusigt, már als ju er énmál án bent guwent, dan kun ju nít andurs mir. désu tál is só fersgrikuluk simpul dat du volgendu génerátís drastís snelur kunun lirun sgryfun. Let op het gebruik van het werkwoord "er uitzien". Deze omslachtige werkwoordconstructie is vervangen door simpelweg "kykun" (kijken). Al dit soort samengestelde werkwoorden worden uit het nédurlants gevist. Het kijkt misschien niet, maar in mijn mening klinkt het beter, en objectief gezien worden zinnen er makkelijker, korter en overzichtelijker van. sinun beginun nít mér met un hóftletur, dat is námuluk ók nít nódig, wu hebun al puntun (.) om án tu géfun dat du sin yndigt (en dat ur dus lógísurwysu un folgundu sin bugint). het nédurlants kent dus gén hóftleturs, wat het lérun sgryfun nog makulykur mákt vor kindurun dí lérun sgryfun, want ur is már én alfábet. Dat is denk ik wel genoeg voor vandaag. Laat het even inzinken, en kom weer terug als je klaar bent voor meer.

Reacties


Niet aan deze 3 velden zitten. Je hoort ze eigenlijk niet te zien. Stuur aub een mail naar info at michaelroeleveld punt nl.